ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(4 votes)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ ภายใต้กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย เทคโนโลยี
Last modified on Thursday, 18 February 2021 15:40
Rate this item
(0 votes)
ประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เพื่อ ยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก( Q Mark) เพื่อสนับสนุนความ ปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน จัดโดย สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก ณ ห้องกินนรี ร.ร.อมารีแอร์พอร์ต กล่าวงานโดย คุณรัตนา อิทธิอมร ท่านผู้อำนวยการสำนักการขนส่วสินค้า พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่น่าสนใจ ดังเช่น…
Rate this item
(0 votes)
คุณวัลภา สถิรชวาล ท่านประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทํางานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจําพื้นที่สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (ครอ.สทก.) ครั้งที่1/2564 ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารขาออกริมน้ํา (ตึกใหม่) ชั้น3 สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหารือในบริบทที่น่าสนใจในเรื่องพิจารณา 3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีตู้สินค้า LCL ไม่สามารถข้ึนเรือได้ โดยไม่ทาเร่ืองตรวจรับกลับคืน เช่น เปลี่ยนการขนส่งทางเรือไปเป็นทางบก…
Last modified on Thursday, 18 February 2021 15:25
Rate this item
(0 votes)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:00น. คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย THAILOG และ คุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย TNSC และ ตัวแทนจากสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ TIFFA ได้เข้าร่วมประชุมกับคุณพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร…
Last modified on Tuesday, 09 February 2021 09:30
Rate this item
(2 votes)
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13:30 – 14:30น. ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 2 อาคาร 120 ปี คุณวัลภา สถิรชวาล…
Last modified on Friday, 08 January 2021 08:50
Rate this item
(0 votes)
“งานสัมมนาเปิดทุกปัญหาการขนส่งทางน้ำและยุติด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก” วันพุธที่ 2ธันวาคม 2563 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้น26 ถนนสุขุมวิทBTSพร้อมพงษ์ ทีมวิทยากร:-ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตรอนุญาโตตุลาการสถาบันอนุญาโตตุลาการ คุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ดำเนินรายการโดย คุณชัยวัฒน์ พันธุ์ชัยพล…
Last modified on Thursday, 03 December 2020 10:22
Rate this item
(0 votes)
คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ นำโดย ผศ.ดร.ธาริณี มณีศรี ทางม.ศรีปทุม/ ดร.เชษฎ์ภณัฐฯวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม /ดร.วินิจ คำสมบูรณ์_บจก.ดิจิทัล เวิร์คฟอร์ซ โฮลดิ้งส์และดร.สิชา สิงห์สมบุญ_มูลนิธินาคราช/kick off การอบรมออนไลน์แบบ Hybrid; Business English&Working on…
Last modified on Wednesday, 28 October 2020 14:02
Rate this item
(0 votes)
ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตร “Logistics Qualification System Program 2020 (LQSPX)” ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 6 ของการจัดอบรม LQSPX : Module2 ใน Unit 2-7 Transportation Management and Multimodal…
Last modified on Wednesday, 28 October 2020 14:02
Rate this item
(0 votes)
คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และงาน Dinner Talk ในวันจันทร์ที่ 19/10/63 เวลา 17.00น ที่ห้างสรรพสินค้า SHOW DC บริเวณถนนพระราม 9 (RCA) มักกะสัน #ขอขอบพระคุณ พี่ดร.ทองอยู่…
Last modified on Wednesday, 21 October 2020 13:42
Rate this item
(0 votes)
คุณวัลภา สถิรชวาล ท่านประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเป็นเกียรติจากทางสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจร (สนข.) ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี ได้มอบหมาย ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการฯเข้าร่วมแสดงความยินดีร่วมบริจาคเป็นสาธารณะกุศลและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สนข. @18th_Anniversary The…
Last modified on Friday, 09 October 2020 13:27
Rate this item
(0 votes)
 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ มูลนิธินาคาราช นำโดย ดร.สิชา สิงห์สมบุญ ประธานมูลนิธิฯ สนับสนุน จัดอบรม Pilot Project : โครงการที่จะทำให้คนไทย New Normal สามารถสมัครงานที่ไหนก็ได้ในโลกเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการทำงาน Online มอบทุนการอบรม 60 ทุน…
Last modified on Monday, 05 October 2020 08:56
Rate this item
(0 votes)
03-09-63 คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ President บมจ.Leo Global Logistics,ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ/คุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ President;EBCI,ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ/ดร.ชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมTTLA,รองประธานสมาพันธ์ฯ/ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ รองนายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น,ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯได้รับเชิญจากสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Federation on Logistics…
Last modified on Wednesday, 09 September 2020 14:26
Page 1 of 20