เปิดใจประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย คุณเกริกกล้า สนธิมาศ กับทิศทางส่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

527

หนังสือ CUSTOMS IMPORT-EXPORT  /THE Fast track t to Global Trade NO.144/2013/

คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเปิดใจลงบทความพิเศษ SPECIAL GUEST หน้า68-72 หนังสือ CUSTOMS IMPORT-EXPORT  /THE Fast track t to Global Trade NO.144/2013/ ภาคภาษาไทย-อังกฤษ  หัวข้อ “เปิดใจประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย คุณเกริกกล้า สนธิมาศ กับทิศทางส่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” /(Thai Federation on Logistics View towards AEC Trend)  ชี้ประเด็นและเผยวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจถึงทิศทางโลจิสติกส์ไทยในปีและอนาคตข้างหน้าอันใกล้ถึงความเปลี่ยนแปลง ทำให้รูปแบบการค้าของไทยหันมาค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมากยิ่งขึ้นกว่าการค้าขายกับประเทศทางยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเหมือนเช่นเคยมาที่มีนัยสำคัญคือ เศรษฐกิจทางกลุ่มประเทศอาเซียนจะเติบโตอย่างรวดเร็ว และทำให้กลุ่มเออีซีกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจกลุ่มใหม่ของโลก ประเทศไทยจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กฏระเบียบและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเออีซีอย่างองค์รวม เช่นความร่วมมือกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการ แฮปปี้เวิร์คเพลส เริ่มต้นด้วยการพัฒนาบุคลากรพนักงานขนส่งสินค้า ฯลฯ  สำหรับจุดที่เพิ่มเติมน่าสนใจคือ การให้ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ หรือคำศัพท์ทางเทคนิค (Technical Term) เป็นจำนวนมากที่จำเป็นต้องเข้าใจรวมถึงภาษาที่สาม ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญในการติดต่อเชื่อมโยงกัน เช่น เมียนมาร์ ลาว  กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมทั้งภาษาจีน เป็นต้น ทั้งนี้ยังไม่ทิ้งประเด็นการการให้ความสำคัญในการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางบกของไทย  โดย 88% เป็นทางถนน  คุณเกริกกล้า ยังคงผลักดันสนับสนุนการจัดตั้งจุดพักรถ ศุนย์รวบรวมกระจายสินค้าหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษบนเส้นทางเชื่อมต่อกับอาเซียนไฮเวย์ 12 สายหลัก เพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและช่วยกลั่นกรองป้องกันการนำสินค้าได้คุณภาพเข้ามาขายในประเทศไทย โดยจุดพักรถ ควรแยกตัวจากด่านชายแดน..เป็นต้น

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้โดย download  ข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารแนบไฟล์

บทความพิเศษของคุณเกริกกล้า-CUSTOMS IMPORT-EXPORT-2013