หารือการจัดตั้ง “ศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์”

1209

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:00น. คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย THAILOG และ คุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย TNSC และ ตัวแทนจากสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ TIFFA ได้เข้าร่วมประชุมกับคุณพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร  ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลากร THAC : Thailand Arbitration Center

           มีการหารือกันถึง การจัดตั้ง “ศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์” ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานเฉพาะที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อ 1.ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อระงับข้อพิพาท 2.ให้บริการงานด้านเอกสาร และคดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากธุรกิจทั่วไป ที่ต้องการดำเนินการที่รวดเร็ว