สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม นายวรวุฒิ ศิลปอาชา

469
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม นายวรวุฒิ ศิลปอาชา
วัน พุธที่ 1 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00น. สมาพันธ์โลจิสติกส์ นำโดย นายเกริกกล้า สนธิมาศ (ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย)และ น.ส.วัลภา สถิรชวาล (เลขาธิการ)เข้าร่วมแสดงความยินดีให้กับ ท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม นายวรวุฒิ ศิลปอาชา