สมมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าพบท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่

367
สมมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าพบท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่
นาย ณรงค์  ทำประโยชน์ รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าพบนาย ยรรยง  พวงราชท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์  เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่เมื่อวันจันทร์ที่  11  มกราคม  2553 ที่ผ่านมา