วารสาร Happy Workplace on Logistics ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

636

วารสาร Happy Workplace on Logistics ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

โดย : สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ในฉบับนี้ท่านผู้อ่านจะได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงขององค์กรต่างๆจากที่ได้นำองค์ความรู้ Happy Workplace และ Happy 8 มาปรับใช้ในองค์กรตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สัมผัสกลยุทธ์แห่งความสุขที่น่าสนใจของหน่วยงานต่างๆ และเปิดมุมมองในการเตรียมความพร้อมด้านคุณวุฒิวิชาชีพเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

>> Download Attachments <<