วารสาร Happy Workplace on Logistics ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

448

ในฉบับนี้เราได้ขนส่งรอยยิ่มผ่านเนื้อหาสาระ ความรู้และความบันเทิงมากมายมายังท่านผู้อ่านอีกเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาโลจิสติกส์แห่งชาติ สัมผัสกับตัวอย่างองค์กรแห่งความสุข และร่วมเปิดมุมมองใหม่ๆในการยกระดับความสุขด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน กระตุกรอยยิ้ม ปิดท้ายด้วยทริปท่องเที่ยวที่น่าสนใจ