วารสาร Happy Workplace on Logistics ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

612

วารสาร Happy Workplace on Logistics ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

โดย : สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ในฉบับนี้ทางทีมงานได้พยายามจุดประกายให้ผู้อ่านทุกท่านได้เข้าใจถึงการสร้างองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace หรือ การสร้างองค์กรแห่งความสุขให้มากขึ้น มีหลากหลายวิธีในการสร้างความสุขในองค์กร