ลาวเตรียมสร้างทางรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ภายในสิ้นปีนี้

808

ลาวเตรียมสร้างทางรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ภายในสิ้นปีนี้

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงงานโยธาธิการและคมนาคมแห่งสปป.ลาว เปิดเผยว่า การก่อสร้างทางรถไฟลาว-ไทยส่วนต่อขยายที่จะเชื่อมสถานีท่านาแล้งเข้าสู่สถานีกลางเมืองเวียงจันทน์ นครหลวงของสปป.ลาว ที่เคยถูกระงับโครงการไว้ตั้งแต่ปี 2554 คาดว่าจะเริ่มเดินหน้าการก่อสร้างได้ภายในสิ้นปี 2560 นี้หรือต้นปีหน้า

นายโสนะสัก นันสะนะ รองอธิบดีกรมการรถไฟ กระทรวงงานโยธาธิการและคมนาคมแห่งสปป.ลาว เปิดเผยเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่า (27 มิ.ย.) ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมกระบวนการเปิดประมูลงาน ทั้งในส่วนของการคัดสรรบริษัทที่ปรึกษาโครงการและบริษัทผู้รับเหมาที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างภายในวันและเวลาที่กำหนด

การก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขั้นที่สอง หรือส่วนต่อขยายซึ่งจะมีความยาว 7.5 กิโลเมตร เชื่อมสถานีรถไฟท่านาแล้งในเมืองหาดทรายฟองไปยังหมู่บ้านคำสะหวัด (Khamsavat) แขวงไซเสดถา (Saysettha) ในนครหลวงเวียงจันทน์

ปัจจุบัน ลาวมีเส้นทางรถไฟรวมระยะทางเพียง 3.5 กิโลเมตรเชื่อมระหว่างสถานีท่านาแล้งกับจังหวัดหนองคายของประเทศไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว หากส่วนต่อขยายเสร็จสมบูรณ์ ลาวก็จะมีเส้นทางรถไฟเพิ่มขึ้นเป็น 11 กิโลเมตร นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีลาว ได้เดินทางเยี่ยมชมกิจการสถานีท่านาแล้งเมื่อเดือนธันวาคม 2559 และได้มีคำสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก่อสร้างส่วนต่อขยายภายในปี 2560 นี้

รองอธิบดีกรมการรถไฟลาวระบุว่า แหล่งเงินทุนสำหรับโครงการนี้เป็นเงินกู้จากประเทศไทยวงเงินกว่า 203,000 ล้านกีบ หรือประมาณ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในวงเงินนี้ 30% เป็นเงินให้เปล่า และ 70% เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

เมื่อการก่อสร้างส่วนต่อขยายเริ่มขึ้น คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปีจึงจะแล้วเสร็จ หน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการนี้ต่างตกลงในเบื้องต้นว่า จะใช้สถานีที่ท่านาแล้งเป็นสถานีเชื่อมต่อของเส้นทางรถไฟลาว-จีน ที่จะวิ่งลงมาจากพรมแดนจีน-ลาวด้วย ซึ่งจุดนี้จะทำให้รถไฟทั้ง 2 เส้นทางเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และนครหลวงเวียงจันทน์จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางของสินค้าและนักเดินทางที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

ปัจจุบัน สถานีรถไฟท่านาแล้งเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวในประเทศลาว รองรับผู้โดยสารจำนวนระหว่าง 2,500 – 3,000 คน/วัน