ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1/2559

438

          สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องBoard Room สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา