รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิช่วยให้คำปรึกษาในการประชุมหารือ”โลจิสติกส์บางสะพาน”

368

เปิดศักราชปี 2560   ด้วยบริบทของโลจิสติกส์

โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิช่วยให้คำปรึกษาในการประชุมหารือ

“โลจิสติกส์บางสะพาน” ณ ห้องโพแทช กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมีท่านผ.อ.ดวงกมล สุริยฉัตร เป็นประธานการประชุม

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา