รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางรับมือ #กรณีสายเดินเรือฮันจิน (Hanjin)

459

คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางรับมือ #กรณีสายเดินเรือฮันจิน (Hanjin)

หยุดให้บริการครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุม50601 ชั้น6 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เวลา 13:00-15:00 น.

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา