ภาพบรรยายการภายในงานสัมมนา TILOG 2017 หัวข้อ “Happy Woman Hub Toward Thailand 4.0”

1823

ภาพบรรยายการภายในงานสัมมนา TILOG 2017

หัวข้อ “Happy Woman Hub Toward Thailand 4.0”

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ BITECH (บางนา) Hall 98 ห้อง AMBER 2