“ผ่าแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ไทย วางยุทธศาสตร์ชาติสู่ CLMV”

492

ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา “ผ่าแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ไทย  วางยุทธศาสตร์ชาติสู่ CLMV” ครั้งที่ 3 นำการบิน-รถไฟไทยเป็นศูนย์กลางของ  AEC ในวันที่  17 สิงหาคม  2560  เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมห้องแกรนด์ฮอลล์   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม

โดยนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคมนาคม กล่าวด้วยว่า หากไทยต้องการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ ต้องช่วยพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้กับกลุ่มประเทศ CLMV เพราะหากเส้นทางรองยังขาดการพัฒนา  การขนส่งสินค้าจะได้รับความเสียหาย

ซึ่งในวงเสวนา โครงข่ายรถไฟไทย ศูนย์กลางขนส่งทางบกสู่ CLMV นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมและขนส่ง กล่าวว่า ไทยจะเป็นศูนย์กลาง CLMV ได้ ต้องมีเส้นทางเชื่อมโยงไปถึงจีน จึงเห็นด้วยรัฐบาลที่เดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-หนองคาย พร้อมเสนอว่า ไทยควรดึงจีนมาร่วมลงทุน เพราะเชื่อว่า จีนจะหาวิธีลดการขาดทุนลงได้ และรัฐบาลต้องเตรียมพร้อมการพัฒนาโดยรอบสถานีไปพร้อมๆ กัน

ขณะที่ ผู้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย มองว่า นอกจากจะเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สำคัญของประเทศแล้ว รัฐบาลจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มจากให้การขนส่งมีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ต้องมีการสร้าง เมกะโลจิสติกส์จังชั่น หรือ ศูนย์การเชื่อมต่อโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ ที่จะต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยเสริมให้การกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพ

ส่วนมุมมองของนายประพันธ์พงษ์ อุปลา รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชื่อว่า ทุกเส้นทางที่เชื่อมโยง CLMV ในทุกรูปแบบที่ต้องผ่านไทย จะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและโอกาส ทั้งเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว การบริการ การแพทย์ การศึกษา การพัฒนาที่อยู่อาศัย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

09.20-09.50 น.   เปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง…”ผ่าแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ไทย วางยุทธศาสตร์ชาติ

สู่ CLMV”  โดย….. คุณอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

09.50-10.45 น.   Special Talk….“ถอดระหัสโลจิติกส์ไทย เชื่อมการค้าสู่ CLMV”

•  คุณมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 • คุณเจน นำชัยศิริ   ประธานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
 • ดร.สุเมธ องกิติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ ทีดีอาร์ไอ

ดำเนินรายการโดย….พิธีกรข่าวเศรษฐกิจ Nation TV

10.45-12.00 น.   เสวนาเรื่อง….“ โครงข่ายรถไฟไทย  :  ศูนย์กลางขนส่งทางบกสู่ CLMV”

 • คุณวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.)
 •  ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมและขนส่ง
 • ผศ.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • ดร.ชุติมาพร  หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
 • ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

   คุณทหารลาดกระบัง (สจล.)   ประธานหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต และทีมวิจัย

   การเข้าถึงระบบขนส่ง สาธารณ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

  ดำเนินรายการโดย….พิธีกรข่าวเศรษฐกิจ Nation TV

12.00-13.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.10 น.     : บรรยายพิเศษเรื่อง… “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วางโลจิสติกส์ไทยเชื่อม AEC” 

                 โดย….ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

14.10 -15.30.      เสวนาเรื่อง… “ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินโลก”

 •  คุณจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • ดร.นิตินัยศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย  (AOT)
 •  คุณ วิลเลียม หม่า ประธานกลุ่มบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
 •  ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์

                                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)

   ดำเนินรายการโดย….พิธีกรข่าวเศรษฐกิจ Nation TV