”ประกาศผลรอบคัดเลือก”
การประกวดแข่งขันนวัตกรรมโลจิสติกส์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Logistics Innovation Hackathon 2024

129

✈️ 5 กรกฎาคม 2567
📍”ประกาศผลรอบคัดเลือก”
การประกวดแข่งขันนวัตกรรมโลจิสติกส์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Logistics Innovation Hackathon 2024 จัดโดยสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยและเครือข่ายหน่วยร่วม แยกเป็น 3 ภูมิภาค คือ ภาคใต้/ ภาคกลางและภาคตะวันออก/ภาคเหนือและภาคตัวะนออกเฉียงเหนือดังต่อไปนี้

👨‍🎓👩🏻‍🎓 👨‍🎓👩🏻‍🎓 👨‍🎓👩🏻‍🎓 👨‍🎓👩🏻‍🎓 👨‍🎓👩🏻‍🎓 👨‍🎓👩🏻‍🎓

🚛 กลุ่มที่ 1 Smart Driver & Smart Logistics (ทุกระดับ)

❄️ กลุ่มที่ 2 Cold Chain
(เฉพาะระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา)

📉 กลุ่มที่ 3 Demand Planner

Next Step…….จากนี้ลำดับกิจกรรมต่อไปคือ

📍การแข่งขันรอบคัดเลือก (ภาคใต้)
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
13 กรกฎาคม 2567

📍การแข่งขันรอบคัดเลือก (ภาคตะวันออก ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ
16 กรกฎาคม 2567

📍การแข่งขันรอบคัดเลือก (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ณ Blue Zone จังหวัดหนองคาย
17 กรกฎาคม 2567

📍การแข่งขันรอบตัดสิน ประกาศผลและมอบรางวัล ในงาน “TILOG-LOGISTIX” ประจำปี 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนากรุงเทพฯ
15 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00-12:00 น.

📲ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ดร.ชุติมาพร โทร. 0818706211
คุณจรินทร โทร.081-438-5267
หรือสอบถามรายละเอียดได้ทาง
OpenChat
(smartphone)
https://line.me/ti/g2/xv2-WEG9E4bKa5SWMzOUFK1f6UIxYbUZppzA-Autm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default