จัดอบรมพนักงานขับรถมืออาชีพรุ่นที่3

463
จัดอบรมพนักงานขับรถมืออาชีพรุ่นที่3

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงาน ขับรถมืออาชีพ รุ่นที่ 3 ณ.วัดสวนแก้วในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา มีสถานประกอบการให้ความสนใจส่งพนักงานเข้ารับการอบรมจนเต็มรุ่นอย่างรวดเร็ว  โดยในรุ่นที่ 3 นั้นจะต้องเข้ารับการอบรมอีกครั้งในวันที่ 7-8 กันยายน 2552 ถึงจะสำเร็จหลักสูตร ได้รับประกาศนีย์บัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

     สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านโอกาสในรุ่นที่ 3 นั้น สามารถส่งพนักงานเข้ารับการอบรมได้ในรุ่นที่ 4 ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ 8  กันยายน 2552 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายแล้ว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2711-4791 หรือทาง www.thailog.org  รีบด่วนเหลืออีกแค่ 5 ทีเท่านั้น