งาน Dinner Talk “สองแพร่งเศรษฐกิจ:จุดเปลี่ยนประเทศ”

464

คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Dinner Talk นำทีมกรรมการและที่ปรึกษาฯเขัาร่วมการสัมมนา หัวข้อ”สองแพร่งเศรษฐกิจ:จุดเปลี่ยนประเทศ” ณโรงแรมเซ็นทารา แกรนท์แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์จัดโดยศิษย์เก่า TEPCoT 1-8 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา