งานเสวนา SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #69 โดยความร่วมมือกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

2046

งานเสวนา
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #69
โดยความร่วมมือกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

หัวข้อ “โอกาสโลจิสติกส์ไทยสู่เวทีโลก”

7 กันยายน 2564
เวลา 18.00-19.30 น.

วิทยากร
คุณชูเดช คงสุนทร
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ

คุณวัลภา สถิรชวาล
ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

รับชมได้ที่
https://www.facebook.com/172909182784723/posts/4229774690431465/