งานเสวนา SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE หัวข้อ “โอกาสโลจิสติกส์ไทยสู่เวทีโลก”

1468

งานเสวนา SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #64
โดยความร่วมมือกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

หัวข้อ “โอกาสโลจิสติกส์ไทยสู่เวทีโลก”

3 สิงหาคม 2564
เวลา 18.00-19.30 น

วิทยากร คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ คุณวัลภา สถิรชวาล
ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

สามารถรับชมได้ที่
https://www.facebook.com/172909182784723/posts/4108243535917915/