งานสัมมนา ความก้าวหน้าโครงการวิจัยรอบ 2 เดือน “โครงการวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้านเกษตร 2557” วันที่ 12 มกราคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

412