คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และงาน Dinner Talk

752

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และงาน Dinner Talk ในวันจันทร์ที่ 19/10/63 เวลา 17.00น

ที่ห้างสรรพสินค้า SHOW DC บริเวณถนนพระราม 9 (RCA) มักกะสัน

#ขอขอบพระคุณ พี่ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ เป็นอย่างสูง ช่วยสนับสนุนพวกเราเข้าร่วมงานค่ะ

#สามัคคีคือพลัง

#Synergyispower

#logistics_SC_Transportations