คณะกรรมการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าพบปลัดกระทรวงพาณิชย์

337
คณะกรรมการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าพบปลัดกระทรวงพาณิชย์
นาย เกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย นำทีมคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ เข้าพบนายยรรยง พวงราช เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้เข้ารับตำแหน่งใหม่ ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ณ.กระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำ