ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ Innovation Supply Chain Logistics Management 4.0

463

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ Innovation Supply Chain Logistics Management  4.0

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 9.00 – 15.00น. ณ BITECH (บางนา)  ห้อง NILE 4

สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา  Click ที่นี่

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1.นางสาววรดี เทียนมณี  085-364-3553

2.นางสาวจรินทร ประสิทธิผล 081-438-5267

โทรศัพท์(สำนักงาน) 02-074-7901

e-mail : mail@thailog.org