ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #87

2694

? วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ??
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #87
โดยความร่วมมือกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
? หัวข้อ “เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ 2565…เพื่อพัฒนายกระดับคนโลจิสติกส์ไทยด้วยคุณวุฒิวิชาชีพสู่สากล”

18 มกราคม 2565
เวลา 18.00-19.30 น.
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567

? วิทยากร
คุณโอมิกา บุญกัน
รักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน

ผู้ดำเนินรายการ

คุณวัลภา สถิรชวาล
ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

? ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605?pwd=akNZVnBUS3pJbDU3azUxdVNnZkc1QT09

Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567