ขอเชิญสมัครร่วมงาน TILOG – LOGISTIX 2017

423

ขอเชิญสมัครร่วมงาน TILOG – LOGISTIX 2017

เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2017 วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ณ  อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึงการจัดงานในปีนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมงานมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสตื่นตัวและเห็นความสำคัญของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานจากผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

 ดังนั้น สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย จึงขอเรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วมงานเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ประชาสัมพันธ์องค์กร สร้างเครือข่ายธุรกิจ เปิดตัวสินค้า เทคโนโลยี หรือ บริการใหม่ๆ ของท่าน ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2560 (TILOG – LOGISTIX 2017)

  อัตราค่าสมัคร

– พื้นที่เปล่า ขนาด 12 ตรม. (4 x 3 เมตร ) ราคา 15,000 บาท

– คูหามาตรฐาน ขนาด 12 ตรม. (4 x 3 เมตร ) ราคา 25,870 บาท  ( พื้นที่เปล่า 15,000 บาท + อุปกรณ์มาตรฐาน 10,870 บาท )

 หมายเหตุ

 – ผู้ที่มีความประสงค์จองพื้นที่เปล่า ต้องจองขั้นต่ำ 2 คูหา

– พื้นที่มีจำนวนจำกัด

หมายเหตุ   ดาวน์โหลดใบสมัคร ตามไฟล์แนบด้านล่าง

 หมดเขตรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2560