ขอเชิญร่วมสัมมนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย”

411

ขอเชิญร่วมสัมมนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย” 
วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 เวลา 9:00 – 16:30น.
ณ ห้องแกลเลอเรีย  ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท
ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมานใจ รังสิตเสถียร
Mobile : 084-555-4563   Tel : 02-354-3588 ต่อ 131