ขอเชิญร่วมงาน “Symposium 2018” ภายใต้แนวคิด “The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain”

470

ขอเชิญร่วมงาน “Symposium 2018” ภายใต้แนวคิด The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลสถานการณ์การค้า และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในแวดวงธุรกิจบริการของไทยกับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศจากองค์กรชั้นนำระดับโลก ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าที่เน่าเสียง่าย นำโดย Drs. Tom Den Hertogอดีตประธานบริหาร Royal Ahold Brazil, Royal Ahold Asia Pacific (ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต) ผู้บุกเบิกและมีวิสัยทัศน์ในการจัดการธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และ   ซัพพลายเชนสินค้าเกษตร จากประเทศเนเธอร์แลนด์ Mr. John Parkes Executive Director, Head of Hong Kong and Head of Global Business Development for LF Logistics จากสหราชอาณาจักร Mr. Richard Yehประธานกิตติมศักดิ์ของ Taiwan International Logistics Supply Chain จากไต้หวัน และMr. Andy Chen Thailand Business Development Manager, Alibabaจากประเทศจีน พร้อมด้วยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น มาร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรมธุรกิจโลจิสติกส์ในอนาคต

งาน Symposium 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคมนี้ ณ ห้องประชุมภิรัชฮอลล์ 3    ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงขอเรียนเชิญบริษัทฯ ของท่าน ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.tilog-logistix.com/