ขอเชิญร่วมงานสัมมนาภายในงาน TILOG-LOGISTIX 2018

508
ขอเชิญร่วมงานสัมมนางาน TILOG-LOGISTIX 2018
หัวข้อสัมมนาของสมาพันธ์โลจิสติกส์ ร่วม กับ หน่วยงานอื่นๆ ภายในงาน TILOG 2018
(วันที่ 29 – 31 ส.ค.2561)  

ช่องทางในการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ได้ 2 ช่องทาง
1. Link สำหรับการลงทะเบียน
2.QR Code สำหรับการลงทะเบียน