กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’56 ครั้งที่ 3

441
กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’56 ครั้งที่ 3
กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’56 ครั้งที่ 3 “การใช้กฏระเบียบข้อตกลงเพื่อประโยชน์ของธุรกิจในยุคAEC” นายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวต้อนรับ และคุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญบรรยายพิเศษหัวข้อ ”การใช้ประโยชน์จากระเบียบและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ เพื่อขยายการลงทุนสู่ภูมิภาคอาเซียน”  วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 11:00-12:30 น. ณ ห้องประชุมขั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่