กิจกรรมสัมมนา โลจิสติกส์และซัพพลายเชนช่วยเพิ่มรายได้และกำไรจริงหรือ Written by Romnalin

499
กิจกรรมสัมมนาของสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ในงาน Tilog Logistics 2016
          กิจกรรมสัมมนาของสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ทั้ง 6 หัวข้อ
      เริ่มด้วย
    หัวข้อที่1:โลจิสติกส์และซัพพลายเชนช่วยเพิ่มรายได้และกำไรจริงหรือ?
โดยทีมGURUนำทีมโดย คุณสุวัฒน์ นวลขาวTLAPS/ดร.กันติชาและทุกท่านจากLog & SCM
วันที่  22/09/59 ห้อง MR221 Exihibition Hall BITEC Bangna
คุณพจมาน ภาษวัธน์ เป็นModerator
ขอขอบพระคุณ มา ณโอกาสที่สนับสนุนถ่ายทอดความรู้ดีๆแก่พวกเราเสมอมาค่ะ