กิจกรรมสัมมนาโครงการวิจัยฯ ภายในงานโลจิสติกส์แฟร์

467

กิจกรรมสัมมนาโครงการวิจัยฯ ภายในงานโลจิสติกส์แฟร์

วัน ศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2551 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมกับ ม.มหิดล และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพระนครเหนือ จัดสัมมนาหัวข้อ “โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต้นแบบใน อุตสาหกรรมบริการ : โรงพยาบาล ” และ “โครงการออกแบบระบบการตัดสินใจ เลือกระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างไทย-เวียดนาม