การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

401
ประมวลภาพ การจัดโครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Effective Warehouse Management by IT  System )”
          สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ วิทยาลัยพณิชยการบางนา จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Effective Warehouse Management by IT  System )” และศึกษาดูงานนอกสถานที่ หัวข้อ “การปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางเรือ” ณ. ท่าเทียบเรือ B2 ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
          การอบรมครั้งนี้จัดอบรมให้แก่ครูวิชาชีพสาขาการจัดการโลจิสติกส์และสาขาการตลาดทั่วประเทศ      ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 ที่โรงแรมไบรตัน โอเทล แอนด์ เรสสิเดนซ์ กรุงเทพฯ