กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การจัดการและต้นทุนลอจิสติกส์ของอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง

566

การจัดการและต้นทุนลอจิสติกส์ของอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง

นิษฐิดา สุดใหม่,ฐิติพร ปานมา,พนิดา แช่มช้าง,พรเพ็ญ ทิพยนา
>> Download ebook <<