กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: แนวทางอำนวยความสะดวกการจัดทำใบขนสินค้าในพิธีการศุลกากรด้วยรหัส GS1-128 และ ebXML

604

แนวทางอำนวยความสะดวกการจัดทำใบขนสินค้าในพิธีการศุลกากรด้วยรหัส GS1-128 และ ebXML

นรกิตติ์ ศรีสัมฤทธิ์,เผ่าภัค ศิริสุข
>> Download ebook <<