กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งมอบโดยการลดเวลาการตรวจชิ้นงานของผลิตภัณฑ์ลวดตัวนำสายสวนหัวใจ

303

การปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งมอบโดยการลดเวลาการตรวจชิ้นงานของผลิตภัณฑ์ลวดตัวนำสายสวนหัวใจ

เกียรติศักดิ์ เกวใจ,เอกชัย ดรลิเกน,ณรงค์ กรังพานิช,นิธิศ บริสุทธิ์
>> Download ebook <<