วิธีปฎิบัติเมื่อผ่านเข้าออกท่าเรือด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ระบบผ่านเข้า–ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติ  (e-Gate) ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ระยะที่ 2 โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดในการชำระค่าภาระผ่านท่า เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป .

ประมวลภาพงานอบรม สัมมนาโครงการ “การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต้เงื่อนไขของ AEC”

ประมวลภาพงานอบรม สัมมนาโครงการ “การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต้เงื่อนไขของ AEC”   .

ภาพกิจกรรม:การเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

วิทยาลัย การอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ร่วมกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย จัดโครงการฝึกอบรม .

ภาพกิจกรรม:การจัดอบรม หลักสูตรการจัดทำเอกสารใบขนสินค้าขาออกตามประกาศกรมศุลกากร

สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และสถาบัน EDIS Training Center .

บทความที่น่าสนใจ

Written on 14/08/2012, 14:01 by nooakina
สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และสถาบัน EDIS Training Center ...
Written on 09/08/2012, 15:21 by admin
วิทยาลัย การอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ร่วมกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย จัดโครงการฝึกอบรม . และศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ สำหรับครูวิชาชีพโลจิสติกส์  และ...
Written on 09/07/2012, 10:11 by admin
ประมวลภาพงานอบรม สัมมนาโครงการ “การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต้เงื่อนไขของ AEC”   ...
Written on 19/03/2012, 14:25 by admin
ระบบผ่านเข้า–ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติ  (e-Gate) ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ระยะที่ 2 โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดในการชำระค่าภาระผ่านท่า...
Written on 19/03/2012, 14:23 by admin
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย พัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติ (e-Gate) ที่ท่าเรือกรุงเทพในระยะที่ 2 เสร็จสมบูรณ์แล้ว...
วิกิล็อกคืออะไร

ปกิณกะวิกิล็อก

งานวิจัย

ผู้ให้การสนับสนุน