ขอเชิญสมัครร่วมงาน TILOG - LOGISTIX 2017 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์” ประจำปี 2559 รับเชิญเป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ฯ ร่วมแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน TILOG – LOGISTIX 2016 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย รับสมัคร เยาวชนร่วมผลิตสื่อวีดีโอส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายในสังคม

ขอเชิญสมัครร่วมงาน TILOG - LOGISTIX 2017

  ขอเชิญสมัครร่วมงาน TILOG - LOGISTIX 2017 เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX…

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์” ประจำปี 2559

เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์” ประจำปี 2559 เรียน  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย   สิ่งที่ส่งมาด้วย  …

รับเชิญเป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ฯ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญจากสำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย…

ร่วมแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน TILOG – LOGISTIX 2016 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

  คุณธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน TILOG – LOGISTIX 2016 ในหัวข้อ…

 

ส่วนของสมาชิก

download

download

sponsors

SCM EXECUTIVE EDUCATION INSTITUTE

 ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ TOP TOEIC

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ TOP TOEIC

  สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ TOP TOEIC  ซึ่งเป็นความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสุโขทัย เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษระดับ TOEIC โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ และ Link Facebook ดังนี้ https://www.facebook.com/toptoeic/ Read more

30-05-2017 Hits:82 ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย Romnalin

รับเชิญเข้าร่วมการประชุมและเสวนาระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับที่3 (พ.ศ.2560-2564)

รับเชิญเข้าร่วมการประชุมและเสวนาระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำ(ร่าง)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับที่3 (พ.ศ.2560-2564)

    เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ท่านประธานกิตติมศักดิ์  สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมและเสวนาระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับที่3 (พ.ศ.2560-2564) โดย... Read more

04-05-2017 Hits:147 ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย Romnalin

ร่วมงานสัมมนา"เสวนาทีดีอาร์ไอ-ACT"ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รับชั่นของรัฐบาล พล อ.ประยุทธ์ "

ร่วมงานสัมมนา"เสวนาทีดีอาร์ไอ-ACT"ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รับชั่นของรัฐบาล พล อ.ประยุทธ์ "

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ดร.ชุติมาพร  หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการสมาพันโลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา"เสวนาทีดีอาร์ไอ-ACT"ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รับชั่นของรัฐบาล พล อ.ประยุทธ์... Read more

04-05-2017 Hits:141 ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย Romnalin

รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนประจำพื้นที่ (ครอ.สทก)

รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนประจำพื้นที่ (ครอ.สทก)

    เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 คุณวัลภา สถิรชวาล  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนประจำพื้นที่ (ครอ.สทก) ครั้งที่1/2560 เวลา9:30-12:00น. ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร1... Read more

04-05-2017 Hits:123 ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย Romnalin

logistics

 ความเคลื่อนไหวในวงการโลจิสติกส์

แอร์พอร์ตเรลลิงค์บางซื่อ-ดอนเมืองโครงการที่มีลุ้นแจ้งเกิดส่วนต่อขยาย

แอร์พอร์ตเรลลิงค์บางซื่อ-ดอนเมืองโครงการที่มีลุ้นแจ้งเกิดส่วนต่อขยาย

    แอร์พอร์ตเรลลิงค์บางซื่อ-ดอนเมืองโครงการที่มีลุ้นแจ้งเกิดส่วนต่อขยาย แม้ว่าโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานกรุงเทพ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แอร์พอร์ตเรลลิงค์) ปัจจุบันจะเปิดให้บริการในช่วงพญาไท-สนามบินสุวรรณภูมิไปแล้วก็ตาม แต่สำหรับส่วนต่อขยายพญาไท-บางซื่อ-ดอนเมือง กลับต้องมีลุ้นว่าท้ายที่สุดแล้วโครงการจะออกหัวหรือก้อยอย่างไรเนื่อง จากช่วงพญาไท-สุวรรณภูมิยังต้องมีการปรับระบอาณัติสัญญาณ การซ่อมบำรุงครั้งใหญ่และท้ายที่สุดยังมีการเจรจาภาระหนี้ต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อปลดแอกออกมาบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นเอกเทศ จากปัจจุบันเป็นเพียงรับจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงเท่านั้น ... Read more

23-06-2017 Hits:1 ความเคลื่อนไหววงการโลจิสติกส์ Romnalin

ลุ้นศรีรัชเชื่อมโทลล์เวย์ ชงคจร.ไฟเขียวกทพ.เจ้าภาพก่อสร้าง

ลุ้นศรีรัชเชื่อมโทลล์เวย์ ชงคจร.ไฟเขียวกทพ.เจ้าภาพก่อสร้าง

    ลุ้นศรีรัชเชื่อมโทลล์เวย์ ชงคจร.ไฟเขียวกทพ.เจ้าภาพก่อสร้าง ลุ้นสนข. เร่งชงคจร.ไฟเขียวให้กทพ. เป็นเจ้าภาพเดินหน้าโครงการสร้างทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครเชื่อมดอนเมืองโทลล์เวย์ มูลค่าราว 4,000 ล้าน เร่งหาเจ้าภาพลงทุน จับตา... Read more

23-06-2017 Hits:1 ความเคลื่อนไหววงการโลจิสติกส์ Romnalin

สนข.แจงประเด็น รถไฟความเร็วสูง “ไทย-จีน”

สนข.แจงประเด็น รถไฟความเร็วสูง “ไทย-จีน”

  สนข.แจงประเด็น รถไฟความเร็วสูง “ไทย-จีน”   วันที่ 22-6-60- สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ชี้แจงในประเด็นที่สังคมวิจารณ์กรณีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนว่า "ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ... Read more

23-06-2017 Hits:1 ความเคลื่อนไหววงการโลจิสติกส์ Romnalin

"บาทแข็ง" ทุบส่งออก SMEs เกินครึ่งไม่ทำประกันความเสี่ยง

"บาทแข็ง" ทุบส่งออก SMEs เกินครึ่งไม่ทำประกันความเสี่ยง

  "บาทแข็ง" ทุบส่งออก SMEs เกินครึ่งไม่ทำประกันความเสี่ยง   ความผันผวนของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้สร้างความกังวลให้ผู้ประกอบการส่งออกหลายคนเป็นอย่างมาก ล่าสุดทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy :... Read more

23-06-2017 Hits:1 ความเคลื่อนไหววงการโลจิสติกส์ Romnalin

 ภาพและกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ
.