jeab2007

jeab2007

 

กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนา "เสริมศักยภาพการค้าอาเซียน ด้วยคุณภาพการขนส่งไทย" ภายใต้โครงการัฒนาระบบการรองรับมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าในส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับการพัฒาระบบโลจิสติกส์ ในวันที่่ 8 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น 

 

โดยภายในงานดังกล่าว ได้มีพิธีมอบโล่ห์เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และ พิธีรับมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยตรวจประเมินภายนอก(นำร่อง) 

ซึ่ง คุณธง ตั้งศรีตระกูล (รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย) ได้เป็นผู้แทนในการรับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้  โดยหน่วยงานตรวจประเมินนำร่อง มีด้วยกันทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน ัย

1.สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อนำเข้าส่งออก 

2.สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย 

3.สมาคมขนส่งภาคตะวันออก

4.สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน

5.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ุ7.มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8.สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย

 

 

ด้วยสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน ได้รับเกียรติจากหน่วยงานรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำมณฑลเจ้อเจียง  เชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมงานประชุมและแสดงสินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งชาติ (อู่อี้) ครั้งที่  25 (The 25th National Electric Tools Supporting Conference-China (Wuyi) Hardware Exhibition)  ระหว่างวันที่  28 – 30 เมษายน 2557    ศูนย์แสดงสินค้าเมืองอู่อี้ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังมีรายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้


 หากท่านใดสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว  กรุณากรอกรายละเอียดในแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งกลับมายังโทรสารหมายเลข 0-2276-6513 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    ภายในวันที่  7 มีนาคม 2557  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุอาภรณ์ บุญวงศ์ สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน  โทรศัพท์  0-2276-6516

 

โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานท่านละ 19,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าวีซ่าเดินทาง)  

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยจัดเสวนาในงาน Thailand International Logistics Fair 2013 : TILOG 2013 เรื่อง "พัฒนาคุณภาพผู้ให้บริการขนส่งและจุดพักรถเพื่อความปลอดภัยรองรับการเปิด AEC ด้วยการสร้างองค์กรสุขภาวะ (SAFETY OF AEC CONNECTIVITY BY HAPPY 8)" เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยจัดเสวนาในงาน Thailand International Logistics Fair 2013 : TILOG 2013 เรื่อง พัฒนาศักยภาพองค์กรด้วยการสร้างองค์กรสุขภาวะเตรียมรับAEC (AEC CONNECTIVITY BY HAPPY 8 & HAPPY TALK)” เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand International Logistics Fair 2013 : TILOG 2013 
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00น. ณ ห้อง รอยัล มณียา บอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ (ราชประสงค์) 
 
ทั้งนี้หัวข้อสัมมนาที่สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย จัดภายในงาน TILOG 2013 มีดัีงนี้ 
 
-  AEC : Challenge in Distribution for Thai product  วันพฤหัสบดีที่ 5 กันายน 2556 เวลา9.00 - 12.00 
 
- AEC Connectivity by happy 8 & happy Talk วันพฤหัสบดีที่ 5 กันายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 
 
- China : Golden Opportunity for Thai Food and Lifestyle products วันพฤหัสบดีที่ 5 กันายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 
 
- Thailand 2020  2 ASEAN+1 วันศุกร์ที่ 6 กันายน 2556 เวลา 9.00 - 16.30 
 
- Safety of AEC Connectivity by Happy 8 วันศุกร์ที่ 6 กันายน 2556 เวลา 9.00 - 12.00 
 
 
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา คลิก++ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา TILOG Fair 2013


 

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยจัดงานเสวนา Happy Workplace on Logistics ขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 19 เพื่อให้กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้ตื่นตัวถึงการสร้างสุขภาวะในองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปี 2558 นี้ โดยได้รรับเกียรติจากวิทยากรจากบริษัทชั้นนำในสาขาโลจิสติกส์ได้แก่ คุณหทัยรัตน์ สุโพธิ์ทอง ผู้จัดการทั่วไป  บริษัท บลูโอเชี่ยนอินเตอร์เทรด จำกัด คุณนิพนธ์  สังกลม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) และผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันสถาบันบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยวิทยากรทั้งสองท่านได้เล่าถึงการสร้างสุขในองค์กรที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมได้แนวคิดมากมายในการกลับไปเริ่มต้นที่จะสร้างสุขภาวะในองค์กรของตนเอง

 

เวิลด์แบงค์ ชี้ โลจิสติกส์ไทยขาดการพัฒนา-ต้นทุนสูงสุดในเอเชีย กระทบแข่งขันใน AEC สมาพันธ์โลจิสติกส์-สสส. เร่งพัฒนาคนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ตามหลัก Happy Workplace ตั้งเป้าครบ 500 องค์กรภายในปีนี้ พร้อมเปิดตัวแอพมือถือ “Happy Talk” ตัวช่วยทลายกำแพง 10 ภาษา รับการขนส่งเสรี

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) แถลงข่าว “มิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก(พนักงานขับรถบรรทุก)” พร้อมเปิดตัว “Happy Talk” Application แปลภาษาบนมือถือ

นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มีผู้ประกอบการกว่า 10,000 ราย รวมแรงงานกว่า 5 ล้านคน หรือ 10% ของประชากรทั้งประเทศ เป็นพนักงานขับรถกว่า 2 ล้านคน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอุตสหกรรมนี้ สสส.จึงร่วมกับสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ดำเนินโครงการองค์กรสุขภาวะ(Happy Workplace) พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรโลจิสติกส์ ให้มีความรู้ ทักษะ ทั้งในสาขาอาชีพและการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการใส่ใจสุขภาวะ จะได้สามารถปรับตัวรองรับโอกาส และการแข่งขันที่สูงขึ้น เมื่อไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยเฉพาะสาขาโลจิสติกส์ จะเปิดเร็วกว่าสาขาอื่นถึง 2 ปี หรือภายในปีนี้ แต่จากการศึกษาความได้เปรียบการแข่งขันของประเทศของธนาคารโลก(World Bank) พบว่า ไทยยังขาดการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างเป็นรูปธรรม มีต้นทุนสูงกว่าประเทศอื่นในเอเชีย ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน  

“นอกจากนี้ เมื่อเปิดเสรีการขนส่งและเคลื่อนย้ายสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีอุปสรรคอื่นอีกหลายด้าน ทั้งกฎหมาย ระเบียบ สัญลักษณ์ในการขับขี่ ที่สำคัญคือภาษาในการสื่อสาร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาคนให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยได้อย่างมั่นคง” นพ.ชาญวิทย์ กล่าว

 

ด้าน น.ส.วัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย กล่าวว่า โครงการ Happy Workplace สำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก ดำเนินการปีนี้เป็นปีที่ 3 ได้ขยายผลไปยังสมาคมด้านโลจิสติกส์อื่นๆ รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีหน่วยงานโลจิสติกส์ภายในองค์กร มีองค์กรเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 200 องค์กร ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มเป็น 500 องค์กรภายในปีนี้ และเป็นองค์กรต้นแบบ 30 องค์กร เพื่อเป็นแกนหลักในเผยแพร่ความสุข 8 ประการ(Happy 8) ตามโครงการ Happy Workplace ครอบคลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศ นอกจากนี้ สมาพันธ์ฯ ยังร่วมกับ สสส. ทำ Application “Happy Talk” แปลภาษา ในมือถือระบบ Android10 ภาษา ได้แก่ จีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และสิงคโปร์ มีทั้งคำแปลคาราโอเกะภาษาไทย และอังกฤษ รวมถึงเสียงพูดของเจ้าของภาษา เพื่อวางรากฐานการพัฒนาบุคลากรและอำนวยความสะดวกการทำงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมอื่นให้มีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคด้านภาษาในการสื่อสาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการติดต่อการค้ายุคเสรี

 

ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา

หัวข้อ " AEC: Challenge in Distribution Thai Product “
(โอกาสและความท้าทาย ในการการกระจายสินค้าไทยสู่ตลาด AEC )

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการไทยสู่ AEC  

วันที่ 5 กันยายน 2556  เวลา 9.00 – 12.00น.

ณ BITEC บางนา Room 4  Hall 101 – 102 

หรือสอบถาม 0-2252-7425

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก >>


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา หัวข้อ " AEC: Connectivity by Happy 8 & Happy Talk “
(พัฒนาศักยภาพองค์กรด้วยการสร้างองค์กรสุขภาวะเตรียบรับ AEC)  

จัดโดยสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดยวิทยากรชั้นนำ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป

วันที่ 5 กันยายน 2556  เวลา 13.30 - 16.30น.  ณ BITEC บางนา Room 4  Hall 101 – 102

หรือสอบถาม 0-2252-7425

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก >> สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา

" China: Golden Opportunity for Thai Food and Lifestyle Product "  
(การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดงาน)  

โอกาสทอง เพียงวันเดียวเท่านั้น ที่ผู้นำเข้าสินค้ารายใหญ่จากประเทศจีน จะเดินทางมาพบผู้ส่งออกไทย เพื่อเฟ้นหา Partner ทางธุรกิจ

วันที่ 5 กันยายน 2556  เวลา 9.00 – 12.00น.  

ณ BITEC บางนา Room 2  Hall 101 – 102  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0-2252-7425

Page 1 of 17