admin

admin

วันพฤหัสบดี ที่  7 มกราคม 2564  เวลา 13:30 – 14:30น. ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 2 อาคาร 120 ปี

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุม ให้ความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง “พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร” 

เพื่อให้การจัดทำพิธีการศุลกากรดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยความรอบครอบ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและเอกชน

  

  

  


 

“งานสัมมนาเปิดทุกปัญหาการขนส่งทางน้ำและยุติด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก”

วันพุธที่ 2ธันวาคม 2563 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้น26 ถนนสุขุมวิทBTSพร้อมพงษ์

ทีมวิทยากร:-ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตรอนุญาโตตุลาการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

คุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ดำเนินรายการโดย คุณชัยวัฒน์ พันธุ์ชัยพล (ผู้ดำเนินรายการ) ที่ปรึกษาสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ขอเชิญแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปพร้อมกับเรา กับการระงับข้อพิพาททางเลือก ทั้งการประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ ที่จะช่วยลดผลกระทบในข้อพิพาททางโลจิสติกส์ทั้งในไทย และต่างประเทศ จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ นำโดย ผศ.ดร.ธาริณี มณีศรี ทางม.ศรีปทุม/ ดร.เชษฎ์ภณัฐฯวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม /ดร.วินิจ คำสมบูรณ์_บจก.ดิจิทัล เวิร์คฟอร์ซ โฮลดิ้งส์และดร.สิชา สิงห์สมบุญ_มูลนิธินาคราช/kick off การอบรมออนไลน์แบบ Hybrid; Business English&Working on line

#ขอบพระคุณท่านอ.ผศ.ดร.ธาริณีและอ/สรพลและทีม ม.ศรีปทุมทุกท่าน

#ขอขอบคุณDWF&มูลนิธินาคราช

#ขอขอบคุณดรเชษฎ์ภณัฐวทส.ร่วมสู้ไปด้วยกันค่ะ

#ขอบพระคุณ ดร.กฤษฎ์ฯ รองประธานฝ่ายวิชาการ/คุณธงฯรองประธาน/กัปตันณรงค์ รองประธานช่วยสนับสนุนการก่อการดีในครั้งนี้ค่ะ

#ขอขอบพระคุณท่านอ/นพพร/คุณพจมาน/พี่สินชัยTSCMP

#specialthankstoProf.RyanMason

#ขอขอบคุณทีมสมาพันธ์ฯค่ะ

#synergyispower

#Thai_Federation_on _Logistics

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตร “Logistics Qualification System Program 2020 (LQSPX)”  ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 6 ของการจัดอบรม  LQSPX : Module2 ใน Unit 2-7 Transportation Management and Multimodal Transportation 

บรรยายโดย รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ รองคณบดี สำนักวิชาทรัพยากรเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และคุณวัลภา สถิรชวาล

ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

#LQSPX

#TransportationManagement&Multimod Transportation

#TNSC

#ChulalongkornUniversity

#Thailog_Thai_Federation_on Logistics

#Logistics&SupplyChain

#Knowledgeisallaround

#thailog_org

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และงาน Dinner Talk ในวันจันทร์ที่ 19/10/63 เวลา 17.00น

ที่ห้างสรรพสินค้า SHOW DC บริเวณถนนพระราม 9 (RCA) มักกะสัน

#ขอขอบพระคุณ พี่ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ เป็นอย่างสูง ช่วยสนับสนุนพวกเราเข้าร่วมงานค่ะ

#สามัคคีคือพลัง

#Synergyispower

#logistics_SC_Transportations

คุณวัลภา สถิรชวาล ท่านประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเป็นเกียรติจากทางสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจร (สนข.) ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี ได้มอบหมาย ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการฯเข้าร่วมแสดงความยินดีร่วมบริจาคเป็นสาธารณะกุศลและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สนข.

@18th_Anniversary The Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) 

@Congratulations!!

 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ มูลนิธินาคาราช

นำโดย ดร.สิชา สิงห์สมบุญ ประธานมูลนิธิฯ สนับสนุน จัดอบรม  


Pilot Project : โครงการที่จะทำให้คนไทย New Normal สามารถสมัครงานที่ไหนก็ได้ในโลกเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการทำงาน Online   


มอบทุนการอบรม 60 ทุน มูลค่าทุนละ 60,000 บาท

 

ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ผ่าน Platform Online เพื่อได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เช่น 

Business English , Introduction to working online ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถหางานจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลก   


ปิดรับสมัครวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 15:00น. 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 11 ตุลาคม 2563 ทาง e-mail address 


สามารถ สมัครลงทะเบียน ได้จาก QR Code ที่ปรากฏอยู่ในแผ่นประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับ Platform Online สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก QR Code “VDO แนะนำ Digital  Workforce” 


 

 


03-09-63 คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ President บมจ.Leo Global Logistics,ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ/คุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ President;EBCI,ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ/ดร.ชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมTTLA,รองประธานสมาพันธ์ฯ/ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ รองนายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น,ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯได้รับเชิญจากสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Federation on Logistics - Thailog) ผนึกกำลังเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามหนังสือเชิญจากท่านนายกรัฐมนตรี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและทีมงานเศรษฐกิจ/

จาก6ส่วนภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มาช่วยแสดงวิสัยทัศน์ว่า ภาคส่วนธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของคนไทยจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จของประเทศไทยได้อย่างไร 

โดยทางสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยนำเสนอวิสัยทัศน์ ใน3ปีข้างหน้า

(VISION):

“โลจิสติกส์ สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ”

พันธกิจ 

(MISSION):

1.สร้างรายได้ใหม่จากธุรกิจโลจิสติกส์ 3 แสนล้านบาท ภายใน ปี2565

2.ส่งเสริมการค้าและบริการไทยสู่สากล

3.สนับสนุนการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางDigitalเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการLogistics ไทยรองรับธุรกิจE-Commerceระดับสากล

และบริบท 3 เรื่องสำคัญที่ต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาล

ก. ต้องมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้เป็นรายได้ใหม่ 3 แสนล้านบาทเพื่อเพิ่มGDPของประเทศ 

ข.ต้องมี “สำนักงานโลจิสติกส์แห่งชาติ”

ค.มีมาตรการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

และอื่นๆได้แก่โดย Benchmarking แผนพัฒนาธุรกิจกับ SGP,Malaysia etc.

ขอกราบขอบพระคุณ ทุกท่าน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังความร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ นำทีมโดยคุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยและขอขอบพระคุณ ภาครัฐ เอกชนในทุกการสนับสนุนตามนโยบายของท่าน ”เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

 

#โลจิสติกส์สร้างคนสร้างงานสร้างชาติ

#โลจิสติกส์สร้างรายได้3แสนล้านบาทให้ประเทศไทย

#ขับเคลื่อนโลจิสติกส์สร้างรายได้ให้ประเทศ ไม่ใช่ต้นทุน

 

 

 

ขออนุญาตอำนวยความสะดวกการรับชม รายการ คิดการณ์ใหม่ ตอน โลจิสติกส์ ตามลิงค์ด้านล่าง

https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/224262412348493/

11-08-63

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่ง ครบรอบ79ปี ร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการกุศลฯ ผ่าน ท่านจิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก   ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก และร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการระบบตู้รับชำระภาษีประจำปีอัติโนมัติ (Kiosk)และDLT Vehicle Tax” Application ชำระภาษีผ่านมือถือ

#ครบรอบ79ปีกรมการขนส่งทางบก

#ขนส่งก้าวไกล นวัตกรรมทันสมัย ประชาชนปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข

Page 1 of 8