Romnalin

Romnalin

 ขอเชิญสมัครร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2018


เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2018 วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 ณ  อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึงการจัดงานในปีนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมงานมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสตื่นตัวและเห็นความสำคัญของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานจากผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 

 ดังนั้น สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย จึงขอเรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วมงานเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ประชาสัมพันธ์องค์กร สร้างเครือข่ายธุรกิจ เปิดตัวสินค้า เทคโนโลยี หรือ บริการใหม่ๆ ของท่าน ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2561 (TILOG – LOGISTIX 2018)  


  อัตราค่าสมัคร 

พื้นที่เปล่า ขนาด 12 ตรม. (4 x 3 เมตร ) ราคา 15,000 บาท 

คูหามาตรฐาน ขนาด 12 ตรม. (4 x 3 เมตร ) ราคา 25,870 บาท  ( พื้นที่เปล่า 15,000 บาท + อุปกรณ์มาตรฐาน 10,870 บาท ) 


 หมายเหตุ

 - ผู้ที่มีความประสงค์จองพื้นที่เปล่า ต้องจองขั้นต่ำ 2 คูหา 

พื้นที่มีจำนวนจำกัด


หมายเหตุ   ดาวน์โหลดใบสมัคร ตามไฟล์แนบด้านล่าง  


 

สอบถามรายละเอียด และจองคูหา  ติดต่อ  คุณหนึ่ง  084-9311239    

 Email :     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 www.thailog.org

 

ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา ผ่าแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ไทย  วางยุทธศาสตร์ชาติสู่ CLMV" ครั้งที่ 3 นำการบิน-รถไฟไทยเป็นศูนย์กลางของ  AEC ในวันที่  17 สิงหาคม  2560  เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมห้องแกรนด์ฮอลล์   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม

 

โดยนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคมนาคม กล่าวด้วยว่า หากไทยต้องการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ ต้องช่วยพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้กับกลุ่มประเทศ CLMV เพราะหากเส้นทางรองยังขาดการพัฒนา  การขนส่งสินค้าจะได้รับความเสียหาย

ซึ่งในวงเสวนา โครงข่ายรถไฟไทย ศูนย์กลางขนส่งทางบกสู่ CLMV นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมและขนส่ง กล่าวว่า ไทยจะเป็นศูนย์กลาง CLMV ได้ ต้องมีเส้นทางเชื่อมโยงไปถึงจีน จึงเห็นด้วยรัฐบาลที่เดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-หนองคาย พร้อมเสนอว่า ไทยควรดึงจีนมาร่วมลงทุน เพราะเชื่อว่า จีนจะหาวิธีลดการขาดทุนลงได้ และรัฐบาลต้องเตรียมพร้อมการพัฒนาโดยรอบสถานีไปพร้อมๆ กัน

ขณะที่ ผู้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย มองว่า นอกจากจะเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สำคัญของประเทศแล้ว รัฐบาลจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มจากให้การขนส่งมีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ต้องมีการสร้าง เมกะโลจิสติกส์จังชั่น หรือ ศูนย์การเชื่อมต่อโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ ที่จะต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยเสริมให้การกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพ

ส่วนมุมมองของนายประพันธ์พงษ์ อุปลา รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชื่อว่า ทุกเส้นทางที่เชื่อมโยง CLMV ในทุกรูปแบบที่ต้องผ่านไทย จะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและโอกาส ทั้งเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว การบริการ การแพทย์ การศึกษา การพัฒนาที่อยู่อาศัย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

09.20-09.50 น.   เปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง...ผ่าแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ไทย วางยุทธศาสตร์ชาติ

สู่ CLMV”  โดย..... คุณอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

09.50-10.45 น.   : Special Talk….“ถอดระหัสโลจิติกส์ไทย เชื่อมการค้าสู่ CLMV”

  คุณมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์        

คุณเจน นำชัยศิริ   ประธานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย                             

  ดร.สุเมธ องกิติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ ทีดีอาร์ไอ

ดำเนินรายการโดย....พิธีกรข่าวเศรษฐกิจ Nation TV

10.45-12.00 น.   เสวนาเรื่อง....โครงข่ายรถไฟไทย  :  ศูนย์กลางขนส่งทางบกสู่ CLMV”

คุณวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.)

                            • ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมและขนส่ง

•  ผศ.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดร.ชุติมาพร  หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

   คุณทหารลาดกระบัง (สจล.)   ประธานหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต และทีมวิจัย

   การเข้าถึงระบบขนส่ง สาธารณ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

  ดำเนินรายการโดย....พิธีกรข่าวเศรษฐกิจ Nation TV

12.00-13.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.10 น.     : บรรยายพิเศษเรื่อง... ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วางโลจิสติกส์ไทยเชื่อม AEC”         

                 โดย....ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

14.10 -15.30.      เสวนาเรื่อง... “ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินโลก

                                คุณจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย  (AOT) 

                                คุณ วิลเลียม หม่า ประธานกลุ่มบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

                                ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์

                                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)

   ดำเนินรายการโดย....พิธีกรข่าวเศรษฐกิจ Nation TV

  

http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=146290&t=news_special


 


 วันที่  6 กันยายน 2560  เวลา 13:00-17:00 .คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สนามเป้า พญาไท กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ 13:30-17:00 ประกอบด้วย 4กรอบวิจัย ดังต่อไปนี้

กรอบวิจัยที่ 1: กรอบวิจัยการเพิ่มขีดความสามารถระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

กรอบวิจัยที่ 2: กรอบวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าผ่านแดนและสินค้าข้ามแดน (ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง)

กรอบวิจัยที่ 3: กรอบวิจัยด้านการจัดการโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์

กรอบวิจัยที่ 4: กรอบวิจัยด้าน Intelligent Logistics/ Transport System

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

1.    ผศ.สุภาวดี  โพธิยะราช (ประธาน)  2. รศ.ดรยงยุทธ แฉลัมวงษ์

3.    รศดรสมยศ  เชิญอักษร (ติดธุระ) 4. คุณเกริกกล้า สนธิมาศ  

5.คุณกอบกุล โมทนา  6. คุณดวงกมล สุริยฉัตร  7. คุณทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์


เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ  “One Belt One Road and Asian Connectivity”  

 วันศุกร์ที่ 17สิงหาคม 2560

เวลา 9.00 12.00 น.

ณ ห้อง NILE 4

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

วิทยากร

 

- ดร.สุรัตน์ จันทร์ทองปาน (อุปนายกฝ่ายกิจกรรม สมาคมไทยโลจิสติกส์ไทยและการผลิต)


เอกสารดาวโหลดตามไฟล์แนบด้านล่าง

 

 

เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ 

“ การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขนส่งในยุคประเทศไทย 4.0.

 

วันศุกร์ที่ 18สิงหาคม 2560

เวลา 9.00 12.00 น.

ณ ห้อง NILE 1

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

วิทยากร
    - คุณเกียรติพงษ์อุดมธนะธีระ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

 

เอกสารดาวน์โหลด ตามไฟล์แนบด้านล่าง

 


เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ 

"Innovation Supply Chain Logistics Management" ภายใต้แนวคิด Industry 4.0


วันศุกร์ที่ 18สิงหาคม 2560

เวลา 9.00 15.00 น.

ณ ห้อง NILE 4

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

วิทยากร
1.ดร.วิทยา สุหฤทดำรง วิทยากรพิเศษ

2.ดร.สิทธิชัย  ฝรั่งทอง

3.ดร.สุพัชรี  สุปริยกุล

4.ดร.เชษฐ์ภณัฏ  ลีลาศรีสิริ


เอกสารดาวน์โหลด ตามไฟล์แนบด้านล่าง

 

 

 

เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ Research  for Logistics 4.0

“บทบาทงานวิจัยทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0


 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง NELI 2

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรัญญา ทองชาตินักสังเคราะห์งานวิจัยด้านโลจิสติกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ไวศรยุทธ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านโซ่คุณค่าในโลจิสติกส์เกษตร

ดร.ธารกมล ถาวรพานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ดร.กิตติ ทรัพย์ประสม วิศวกรอาวุโส สำนักแผนกรมทางหลวงฯ


ดาวน์โหลดเอกสารงานเสวนนา ตามไฟล์แนบด้านล่าง

 

 

 


ขอเชิญร่วมสัมมนา “Symposium 2017  ภายใต้แนวคิด  A Roadmap to Sustainable Growth in Digital Connectivity Era


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ขอเชิญร่วมสัมมนา “Symposium 2017  ภายใต้แนวคิด A Roadmap to Sustainable Growth in Digital Connectivity Era ภายในงานแสดงสินค้า TILOG-LOGISTIX 2017 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ห้องภิรัชฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพฯ – ไบเทค (BITEC) เพื่อส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในโลกการค้ายุคดิจิทัล รวมทั้งเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ e-mail ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร : 084-555-4563 หรือ 02-354-3588 ต่อ 131 สมัครได้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคมนี้

 

 

  

 

 


หัวข้อสัมมนาภายในงาน Thailand International Logistics Fair 2017

ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

 

 

หัวข้อสัมมนาภายในงาน Thailand International Logistics Fair 2017

ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (EX HALL 98)

ลง BTS บางนา เดิน Sky Walk เชื่อมต่อทางเข้าด้านข้างไปที่ตัวอาคาร

 

วัน / เวลา

ห้องสัมมนา

หัวข้อ

ภาษา

จำนวน

สมัครสัมมนา

พฤ. 17 ส.ค. 60
08.30-12.30 น.

AMBER 2

Happy Woman Hub Toward Thailand 4.0
วิทยากร
- คุณสัมพันธ์ จาก Western Digital
- คุณแม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต จาก เสถียรธรรมสถาน
- นพ.ชาญวิทย์ จาก สสส.

- ผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน

ไทย

50 คน

ลงทะเบียน

พฤ. 17 ส.ค. 60
09.00-12.00 น.

NILE 3

The potential benefits of backhauling in Asia, technologies to support such activities, and how AEC can change the landscape of backhauling in Asia.
วิทยากร
- Speaker ที่ 1. Dr. JanyaChanchaichujit, Lecturer Walailak University Thailand
- Speaker ที่ 2. Dr. Albert Tan, Associate Professor at Malaysia Institute For Supply Chain Innovation and Associate Research at MIT SCALE Global Network.
- Speaker ที่ 3. Dr. Jose Saavedra-Rosas, Adjunct professor at University of Chile, Chile and Curtin University, Australia.

อังกฤษ

50 คน

ลงทะเบียน

พฤ. 17 ส.ค. 60
09.00-12.00 น.

NILE 4

ช่วงที่ 1 : หัวข้อ “One Belt One Road and Asian Connectivity”
ช่วงที่ 2 : เสวนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Logistics Academic Movement Toward 4.0 and Beyond"

ช่วงที่  1(9:30 - 10:15) บรรยายหัวข้อ“One Belt One Road and Asian Connectivity”

วิทยากร

- ดร.สุรัตน์ จันทร์ทองปาน (อุปนายกฝ่ายกิจกรรม สมาคมไทยโลจิสติกส์ไทยและการผลิต)

ช่วงที่ 2(10:30 - 12:00) เสวนาหัวข้อ“Logistics Academic Movement Toward 4.0 and Beyond"

วิทยากร

- คุณเกียรติพงษ์สันตบุตร  นายกสมาคม TLAPS

- คุณนพรุจ ธรรมจิโรจ  (  ปตท. โพลิเมอร์โลจิสติกส์ )

- คุณภูมิพิทักษ์ ศิลปศร (  จาก เอส ซี จี )

- อ.สุวัฒน์ นวลขาว ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา )

- อ.วิญญู ปรอยกระโพก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

- ผู้ดำเนินรายการ

ไทย

50 คน

ลงทะเบียน

ศ.18 ส.ค. 60
09.00 – 12.00 น.

NILE 1

การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขนส่งในยุคประเทศไทย 4.0 (The use of information technology to manage transport in Thailand 4.0)
- การใช้ระบบ TMS ช่วยในงานจัดการขนส่งรถเที่ยวกลับ (Backhauling Management System, BMS)
- การใช้ระบบ TMS ช่วยในงานการขอมาตรฐาน Q
- การใช้ระบบ TMS ช่วยในการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ด้านขนส่ง (ILPI Transport)
วิทยากร
- คุณเกียรติพงษ์อุดมธนะธีระ

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ไทย

50 คน

ลงทะเบียน

ศ.18 ส.ค. 60
09.00 – 12.00 น.

NILE 2

Research  for Logistics 4.0
วิทยากร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรัญญา ทองชาตินักสังเคราะห์งานวิจัยด้านโลจิสติกส์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ไวศรยุทธ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านโซ่คุณค่าในโลจิสติกส์เกษตร

- ดร.ธารกมล ถาวรพานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

- ดร.กิตติ ทรัพย์ประสม วิศวกรอาวุโส สำนักแผนกรมทางหลวงฯ

ไทย

50 คน

ลงทะเบียน

ศ.18 ส.ค. 60
09.00 – 15.00 น.
( ทั้งวัน )

NILE 4

"Innovation Supply Chain Logistics Management" ภายใต้แนวคิด Industry 4.0
วิทยากร
1.ดร.วิทยา สุหฤทดำรง วิทยากรพิเศษ

2.ดร.สิทธิชัย  ฝรั่งทอง

3.ดร.สุพัชรี  สุปริยกุล

4.ดร.เชษฐ์ภณัฏ  ลีลาศรีสิริ

ไทย

100 คน

ลงทะเบียน

                 
 
 
 

 

 
 
 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1.นางสาววรดี เทียนมณี  085-364-3553

2.นางสาวจรินทร ประสิทธิผล 081-438-5267

โทรศัพท์(สำนักงาน) 02-074-7901

 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ Innovation Supply Chain Logistics Management  4.0

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 9.00 – 15.00น. ณ BITECH (บางนา)  ห้อง NILE 4

 

สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา  Click ที่นี่

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1.นางสาววรดี เทียนมณี  085-364-3553

2.นางสาวจรินทร ประสิทธิผล 081-438-5267

โทรศัพท์(สำนักงาน) 02-074-7901

 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Page 1 of 15