ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
เวิลด์แบงค์ ชี้ โลจิสติกส์ไทยขาดการพัฒนา-ต้นทุนสูงสุดในเอเชีย กระทบแข่งขันใน AEC สมาพันธ์โลจิสติกส์-สสส. เร่งพัฒนาคนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ตามหลัก Happy Workplace ตั้งเป้าครบ 500 องค์กรภายในปีนี้ พร้อมเปิดตัวแอพมือถือ “Happy Talk” ตัวช่วยทลายกำแพง 10 ภาษา รับการขนส่งเสรี เมื่อวันที่…
Rate this item
(0 votes)
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา หัวข้อ " AEC: Challenge in Distribution Thai Product “ (โอกาสและความท้าทาย ในการการกระจายสินค้าไทยสู่ตลาด AEC ) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการไทยสู่ AEC วันที่…
Last modified on Wednesday, 28 August 2013 16:28
Rate this item
(0 votes)
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา หัวข้อ " AEC: Connectivity by Happy 8 & Happy Talk “ (พัฒนาศักยภาพองค์กรด้วยการสร้างองค์กรสุขภาวะเตรียบรับ AEC) จัดโดยสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)…
Last modified on Wednesday, 28 August 2013 10:48
Rate this item
(0 votes)
 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา " China: Golden Opportunity for Thai Food and Lifestyle Product " (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดงาน) โอกาสทอง เพียงวันเดียวเท่านั้น ที่ผู้นำเข้าสินค้ารายใหญ่จากประเทศจีน จะเดินทางมาพบผู้ส่งออกไทย เพื่อเฟ้นหา…
Last modified on Tuesday, 20 August 2013 14:56
Rate this item
(0 votes)
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา ในงาน Thailand International Logistics Fair 2013 (TILOG 2013) หัวข้อ " Thailand 2020 2 ASEAN+1 " (การเสวนาและแสดงความคิดเห็น…
Last modified on Tuesday, 27 August 2013 09:51
Rate this item
(0 votes)
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา หัวข้อ " Safety of AEC Connectivity by Happy 8 " (พัฒนาคุณภาพผู้ให้บริการขนส่ง และจุดพักรถเพื่อความปลอดภัยรองรับการเปิด AEC)…
Last modified on Tuesday, 27 August 2013 09:51
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยโดยผุ้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย นายสุริยะ ศรีเสาวคนธ์ ได้เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "พลวัตรการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของไทยรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Rate this item
(0 votes)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการแถลงข่าวเปิดหลักสูตร “หัวหน้างานคลังสินค้าพันธุ์ใหม่ : SMART WAREHOUSES SUPERVISOR ” โดยความร่วมมือระหว่าง สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ณ…
Rate this item
(0 votes)
พิธีลงนามความร่วมมือเปิดหลักสูตร หัวหน้างานคลังสินค้าพันธุ์ใหม่ Smart Warehouses Supervisor โดยความร่วมมือระหว่าง สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือเปิดหลักสูตรฯ พิธีการดังกล่าวจะจัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา…
Last modified on Tuesday, 12 November 2013 15:00
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยโดยท่านเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “การระดมสมองเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านโลจิสติกส์ระบบราง” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยการประชุมเรื่อง…
Last modified on Wednesday, 24 July 2013 16:09
Rate this item
(1 Vote)
โครงการอบรม “หัวหน้างานคลังสินค้าพันธุ์ใหม่”สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรม “หัวหน้างานคลังสินค้าพันธุ์ใหม่” เพื่อสร้างยอดหัวหน้างาน ที่สามารถจัดการงานคลังสินค้าได้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ด้วยหลักสูตร Hard Skill ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากรให้เป็นยอดนักบริหารงาน และหลักสูตร Soft Skill เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นยอดนักบริหารคน โดยทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์คลังสินค้าโดยตรงจากหน่วยงานเอกชนมากมาย สอบถามและสำรองที่นั่ง Tel…
Last modified on Tuesday, 12 November 2013 14:57
Rate this item
(0 votes)
เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมการประชุมเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน” จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดการประชุมเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน” เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้นักวิจัยได้นำเสนอข้อมูลผลการวิจัย และข้อเสนอแนะต่อสาธรณชนและบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยงานวิจัยที่นำเสนอในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.…
Last modified on Friday, 12 July 2013 14:33