Thursday, 28 February 2013 19:31

เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือมิตรผล สร้างชุมชนถนนปลอดภัย ในโครงการ “เติมหวานให้สังคม”

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 นายนิธิ ภัทรโชค (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น และนางอัมพร กาญจนกำเนิด (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด กลุ่มมิตรผล ร่วมเปิดตัวโครงการ “เติมหวานให้สังคม” ณ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พร้อมติดแถบสะท้อนแสงบนรถอีแต๋นของพี่น้องชาวไร่อ้อย เพื่อร่วมสร้างชุมชนถนนปลอดภัย

 นายนิธิ ภัทรโชค (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น และนางอัมพร กาญจนกำเนิด (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด กลุ่มมิตรผล ร่วมเปิดตัวโครงการ “เติมหวานให้สังคม” ณ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พร้อมติดแถบสะท้อนแสงบนรถอีแต๋นของพี่น้องชาวไร่อ้อย เพื่อร่วมสร้างชุมชนถนนปลอดภัย(จากซ้ายไปขวา) : นายคนอง ศักดิ์เพ็ชร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโรงงาน กลุ่มมิตรผล, นางอัมพร กาญจนกำเนิด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด กลุ่มมิตรผล, นายนิธิภัทรโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น และนายอุดร คงคาเขตร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเอสซีจี ดิสทริบิวชั่นโครงการ “เติมหวานให้สังคม เป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ร่วมกันระหว่าง มิตรผล และ เอสซีจี โลจิสติกส์

Read 1122 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35